Хотел "Свети Георги"
 
Адрес: България
гр. Елена 5070
ул. "Долни Чукани" 38
GSM: +359 878 19 91 53
GSM: +359 887 61 49 04
Email: georgi_pachangata@abv.bg
Web: http://www.sveti-georgi.eu
 
Резервация можете да направите онлайн чрез нашия сайт, изпращайки ни email или обаждайки се на някой от нашите телефони.


IBAN: BG96 UNCR 7000 1521 5269 56
Притежател: Росица Петкова Попова
Банка: Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
Адрес за пощенски запис:

Гр. Елена
Ул. "Теодор Теодоров" 11
Росица Петкова Попова